Cursuri

ATVA Pitești – Curs Tehnician În Sisteme de Securitate

Cursul de specializare TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES Cod COR – 352130 este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA) si se adreseaza personalului tehnic din cadrul firmelor licentitate in domeniul sistemelor de securitate, cursul este obligatoriu, in vederea obtinerii  avizului din partea politiei, dar si pentru elaborarea proiectelor sistemelor de alarmare.  Persoanele care au absolvit acest  curs pot sa-si infiinteze firme in domeniul instalarii si intretinerii sistemelor de securitate. 

Scopul si obiectivele cursului sunt de a oferi cunostintele si pregatirea necesara conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. 

Grupul tinta il reprezinta persoanele care se ocupa de instalarea diferitelor sisteme DSVCAM (detectie, supraveghere video, control acces si monitorizare) si de mentenanta curenta a acestora la sediul beneficiarului, precum si reparatii, modificãri, extinderi ale acestor sisteme. 

Competentele dobandite in urma absolvirii cursului sunt: pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate; montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate; realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate; instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului; instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu; instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI); instalarea sistemelor tehnice de monitorizare; punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie, efractie si control acces; punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu; punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis TVCI; punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de monitorizare; asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectie; asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu; asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis (TVCI); asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de monitorizare 

Programa de curs are un numar de 120 de ore si este realizata in conformitate cu Standardul Ocupational.    Cursul se organizeaza atat in Pitesti cat si in alte localitati cu conditia formarii unei grupe de minim 12 persoane si este deschis celor cu studii medii si/sau superioare. Certificatul obtinut are valabilitate permanenta si este recunoscut la nivel national dar si in Uniunea Europeana.   

Relatii la adresele de mail: [email protected] sau [email protected].

Despre autor

DSVCAM.ro

Detectie, Supraveghere Video, Control Acces si Monitorizare

Lasă Un Comentariu